Basit Etriyeli Kolonlar

Basit Etriyeli Kolonlar


Basit Etriyeli Kolonlar
Kolon boyutları b*h dır,küçük boyut b alınacaktır.Beton kesit hesaplarında boyutların sonu 0 veya 5 ile bitmelidir.
Ac=b*h; beton kesit alanıdır.Kesit içindeki donatı alanının çapıdır.
:mm boyutunda olmak üzere beton kesit içindeki donatının çapıdır.
Ast:cm2 olarak kesitdeki toplam boyuna donatı alanıdır
=Ast/Ac ; Kesitdeki toplam boyuna donatı oranır.Demir yüzdesi veya pursantaj da denilebilir
s:cm olarak etriye adım mesafesidir.
c: cm olarak beton örtü kalınlıgıdır.paspayı da denilebilir
hk:Kat yuksekliğidir.Binada döşeme üzerinden alınan mesafedir
hnerbest kat yuksekliğir.Binada döşeme üzerinden buyuk kiriş altına alınan mesafedir.

Etriyeli Kolonlarda TS500 Hükümleri
Minimum boyut:Kolon kısa kenarı 25 cm den az olamaz.Ancak T,L kesitli kolonlarda 20 cm olabilir
Pas Payı:Kapalı yerlerde en az 2 cm,açık yerlerde en az 2.5 cm olmalıdır
Minimum boyuna donatı:4 köşede en az birer çubuk bulunmalı ve çubuk çapı en az 14 mm olmalıdır
Minimum Boyuna Donatı Oranı: =0,008 olmalıdır.Fakat beton kesit mimari sebeplerle veya başka sebeplerle statikçe gerekenden büyük yapılmıs olabilir.Bu durumda =0,008 alınarak bulunan statikçe gerekli alana gore donatı konulmalıdır.Ancak bu durumda konulan donatının mevcut kesitin 0,004 unden az olmaması gerekmektedir.
Max boyuna donatı oranı:Kolonlarda sunekliligi saglamak, ani kırılmaların önüne geçmek için donatı oranına bir üst sınır getirilmiştir =0,040
Enine donatı çapı:Boyuna donatı çapının 1/3 ünden az olmamalıdır ( en az 8 olması tavsiye edilir )
Enine donatı ara mesafesi : (s) ile gösterilen adım mesafesi boyuna donatı çapının 12 katından ve 20 cm den az olmamalıdır.
Boyuna donatı ara mesafeleri:Kolon buyuk kenarı 40 veya daha büyükse uzun kenar ortalarına birer donatı daha konulmalı ve çiroz etriye ile baglanmalıdır (tavsiye)
Etriyeli Kolonlarda Deprem Yönetmeliği
Malzeme Dayanımları açısından: Deprem bolgelerinde yapılacak tum betonarme binalarda BS16 dan daha düsük dayanımlı beton kullanılamaz.Ancak 1. ve 2. derece deprem bolgelerinde ;Taşıyıcı sistemi sadece suneklik duzeyi yüksek çerçevelerden oluşan binalar taşıyıcı sistemden bağımsız olarak ,
bina önem katsayı 1,5 ve 1,4 olan (okul ,hastane , yurt) tüm binalarda BS20 ve daha yüksek dayanımlı beton kullanılmak zorunludur
Tüm deprem bölgelerinde TS 500 deki tanıma göre beton kalite denetimi olmaksızın beton üretimi ve vibratörsüz beton yerlestirilmesi yapılmayacaktır.
En Kesit Koşulları:minimum boyut ;dikdörtgen kesitli kolonların küçük kenarı en az 25 cm olmalıdır.Dairesel kolonlarda çap 30 cm den küçük olmamalıdır.
kolonun brüt kesit alanı Ac=Ndmax/(0,5*fck) şartını sağlamalıdır (Ndmax; En buyuk eksenel basınç kuvvetinin artırılmıs degeridir )
Boyuna donatı koşulları:Kolonlarda min boyuna donatı oranı 0,01 dir
( =0,01.Hiçbir şekilde azaltma yapılamaz .Statikçe gerekli alana gore donatı hesabına izin verilmemektedir .
max boyuna donatı oranı ise 0,04 dur Aksi halde , yani olması halinde kesit buyultulmelidir.Dikdörtgen kesitli kolonlarda en az donatı 4 16 dır veya 6 14 olmalıdır.Daire kesitli kolonlarda en az donatı 6 14 olmalıdır.bindirme yapılan kesitlerde boyuna donatı oranı 0,06 yı geçmeyecektir.
Boyuna donatının düzeltilmesi :Kolon boyuna donatılarının bindirmeli ekleri mümkün olabildiğince kolon orta bölgesinde yapılmalıdır.Bu durumda bindirmeli ek boyu TS500 de verilen çekme donatısı için kenetlenme boyu olan lb ye eşit olmalıdır.Boyuna donatıların bindirmeli eklerinin , kolonun alt ucunda yapılması halinde bindirme boyunun ne kadar artacağı konusu deprem yönetmeliğinde açıklanmıstır.
Enine donatı Koşulları:Enine donatılar başka bir deyişle etriyelerin ara mesafeleri açısından kolonlar üç bölgeye ayrılır
1.Kolon Sarılma Bölgesi:Kolon kiriş birlesim yerinden itibaren en az 50 cm uzunlugundaki bölgedir.Bu mesafe aynı zamanda kolon buyuk kenarından ve hn nin 1/6 sından da buyuk olmalıdır Deprem kuvvetinden dolayı kolonların alt ve üst başlıklarında meydana gelecek olan büyük momentlerin etkisini karşılamak maksadıyla bu bölgedeki bu bölgede etriye daha sık konulmalıdır.bu sık donatı aynı zamanda düğüm noktalarının ani olarak gevrek kırılmalarını da engellemektedir Ayrıca temelin içinde de en az kolonun küçük boyutunun iki katı kadar bir bolgenin sarılma bölgesi olduğu Kabul edilir .Bu bölgede etriye çapı en az 8 mm olmalıdır .İlk etriye 5 cm den başlamak üzere bu bölgedeki etriye aralığı 5 cm den büyük 10 cm den küçük olmalıdır.Etriye aralıkları aynı zamanda kolon kuçuk kenarının 1/3 ünden küçük olmalıdır.
Etriye kollarının ve çiroz etriyelerin arasındaki uzaklık,etriye çpının 25 katından fazla olmamalıdır.
2.Kolon Sarılma bölgesi: Etriye çapı en az 8 mm olmalıdır.Bu kısmda etriye ve çiroz aralığı 20 cm den ve kolon küçük kenarının yarısından fazla olmamalıdır.Etriye kollarının ve çiroz etriyelerin arasındaki yatay uzaklık burada da etriye çapının 25 katını geçmemelidir
3 Birleşim bölgesi:Etriye adım mesafesi,kirişlerin kolona dört taraftan birleşmesine ve kiriş genişliklerine bağlı olarak kuşatılmış birleşimlerde en fazla 15 cm kuşatılmamış birleşimlerde en fazla 10 cm olmalıdır
__________________

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !